Thursday, November 18, 2010

Kavita for Khushibeni from Mummy

Khushi beta tara mate ek Kavita Mummy atyare lakhe chhe.....

Pyari Pyari beni chhe,
Jivan ni e to dhvani chhe,
Prabhu no e avatar chhe,
Khushi name zankar chhe,
sawar pade ne madhuru smit,
bhulawi de samay nu geet,
ewu lage ke jaane ramya ja karie,
Hasya na dariya ma nahya ja karie,
Natkhat nani paheli chhe,
Bhailu ni e aankh micholi chhe,
Khushi ghar ma Khushi no khajano lawi,
Mummy, Pappa mate prem no bhandar lawi,
Bachapan tam rup ma pachhu malyu...
e madhuru smit,
e aankha nu noor,
e mitho awaj,
e jivan thi bharapur mukhadu,
e bephikaru ramawu,
e ramakada pachhal dodi jawu,
Nani waat ma khush thai jawu,
vahaal thi gale valagi jawu,
beni beni hun shu lakhu,
shabdo ochha pade tam varnam ma,
Ha pan etalu hun jaroor kahu,
Tam vina hun na rahu,
Mari vahli Beti,
Tam vina hun na rahu.....

1 comment: